Millionaire gallery Prague

František II.

František II.

Originální dopis Františka II. s vlastnoručním podpisem

Mimořádně vzácný originální dopis v německém jazyce z 20. června roku 1800, adresovaný pruskému králi Fridrichu Vilémovi III. při příležitosti úmrtí jeho dcery princezny Frederiky, s vlastnoručním podpisem Františka II., posledního císaře Svaté říše římské národa německého, zarámovaný a doplněný o obraz od Friedricha von Amerlinga z roku 1832. ZAPŮJČENO PRO RESTAURACI PARNAS Smetanovo nábřeží 2, Praha 1 www.restaurantparnas.cz