Millionaire gallery Prague

Papež Jan Pavel II.

Papež Jan Pavel II.

Originální diplom “Sacrosong” s podpisem Jana Pavla II.

V polštině tištěný autentický diplom předaný budoucím papežem Janem Pavlem II. studentovi za účast na křesťanské pěvecké soutěži “Sacrosong”. V té době ještě kardinál, se zde podepsal svým zřídka užívaným celým jménem “Karol card Wojtyła”.